post

اولین چیز در آغاز کار یک مزرعه طیور، این است که بدانید این کار با دیگر کارهای تجاری فرق می کند شما فقط یک مزرعه دار مرغ نیستید بلکه باید بتوانید محصولات تولیدی خود را به فروش برسانید و در این امر مهم ممتاز باشید. در صنعت مرغ دو بخش کل

ادامه مطلب

تبلیغات