post

با توجه به اینکه اغلب کلمات تخصصی زبان انگلیسی خصوصا علوم دامی، در فرهنگ لغات معمول ترجمه صحیحی ندارند و اغلب، افراد دچار سردرگمی می شوند، البته گاهی نیز پیش می آید که در انتهای کتاب ها یک واژه نامه وجود دارد لذا ما این واژگان را از کتاب های مختلف جمع آوری کردیم که این لغات به بیان ساده تر و در غ

ادامه مطلب

post

گوسفندان پستانداران چراگری هستند که اغلب به عنوان دام در مزرعه نگهداری می شوند. گوسفند را می توان برای گوشت، پشم و شیر استفاده کرد. گوسفند به طور کلی طول عمری برابر 6 الی 14 سال دارد. موقعی که به خوبی نگهداری شود، می تواند تا 20 سال زندگی کند.

ادامه مطلب

post

یکی از روش های تولید گوشت که هزاران سال پیش بین مردم رواج داشته، چرای دام است. به این معنی که دام ها از انواع مختلف، در گله های پر تعداد توسط فردی که از مهارت لازم برخوردار بوده به دشت ها و دامنه ها و اراضی دارای پوشش گیاهی، انتقال داده می شدند و پس از مصرف مقادیری گیاه توسط آنها مجددا بازگردانده

ادامه مطلب

تبلیغات